Δήμος Θερμοπυλών με έδρα το Μώλο


Ενας δήμος με ένα ιστορικό όνομα. Από το1840 και για επτά χρόνια θα είναι συγχωνευμένος με τον δήμο Δρυμίας. Πρωτεύουσα μέχρι το 1847 θα είναι το χωριό Μενδενίτσα, ενώ μετά τη χρονιά αυτή η έδρα τουδήμου μεταφέρεται στο χωριό Μώλος. Από το 1847 και έπειτα τα οικιστικά σύνολα που εντάσσονται στα όρια των Θερμοπυλών θα είναι εκτός από τον Μώλο και τηνΜενδενίτσα, η Αντίρρα, τα Καραβίδια, οι Λιαπάτες , οι Κατμάταις και το Ρηντσέρι.
Απο στοιχεία του 1889 έχουμε

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (επαρχ. Λοκρίδος). 
–Δήμαρχος Κ. Σιαφάς. 
–Χωρία 9, πρωτ. Μώλος. 
Ενταύθα κείται το Στενόν των Θερμοπυλών, περιώνυμον εκ της ιστορικής εν τη αρχαιότητι μάχης προς τους Πέρσας των 300 Σπαρτιατών υπό τον Λεωνίδα. 
–Πληθ. τω 1870: 2.327, τω 1879: 2.971, τω 1889: 3.235. 
 –Έδαφος: Ασβεστόλιθοι. –Γεωργία: Σιτηρά, όσπρια, βάμβαξ, καπνός, αμπελώνες, ελαιώνες, λαχανόκηποι, καρποφόρα δένδρα και δή αμυγδαλέαι, σικεώνες (μποστάνια) και βοσκαί. –Ταχυδρ. γραφείον. 
–Ειρηνοδικείον (Πρωτοδ. Λαμίας). 
–Αρχιεπ. Φθιώτιδος. 
–Ελλην. Σχολ. (ταξ. 1 μαθ. 15), Δημοτικά 4 (μαθ. άρρ. 90, θήλ. 25), Γραμματοδ, 1. –Ιαματικαί Πηγαί: Αι ενταύθα ευρισκόμεναι θερμαί θειοπηγαί οι αρχαίοι χύτροι, έδωκαν το όνομα εις τας Θερμοπύλας. Η κυριωτέρα αυτών περιέχει μεταξύ 10.000 γρ. 61 κυβ. εκατοστόμετρα υδρόθειον και 2.527 κ. εκ. ανθρακικόν οξύ, 105 γρ. στερεόν υπόλειμμα εξατμίσεως, εν οίς 65,7 γρ. χλωριούχον νάτριον και 12 γρ. χλώριον μαγνησίου. Υπάρχει δε κατά Λάνδερερ και τις πικροπηγή θερμή. –Συγκοινωνία κατά θάλασσαν διά πλοιαρίων μετά της Στυλίδος και κατά ξηράν διά Λαμίας, διά της οδού της διηκούσης παραλλήλως της παραλίας του Μαλιακού και Ευβοϊκού μέχρις Αταλάντης και Μαρτίνου της Λαρύμνης. 

πηγή
Παναγιώτης Τσιώνης,
Ο νομός Φθιώτιδας: προβλήματα-δυνατότητες-προοπτικές,
Αθήνα: εκδόσειςΠαναγιώτη Τσιώνη,
http://sotosalexopoulos.blogspot.gr/ 
  Οι Δήμοι του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος το 1889

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παλιά παιδικά παιχνίδια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ονειροκρίτης